SE | NO | ES |

Demofilm Ansatte (App)

Se hva Tyra kan gjøre for barnehagen din!

Kommunikasjon

Hvordan man:

- Legger til en hendelse
- Finner kontaktinformasjon til barnas foreldre
- Oppdaterer barnas skuff
- Lager notater knyttet til et bestemt barn

Dokumentasjon

Hvordan man:

- Laster opp innlegg i blogg og portefølje

Oppmøte & fravær

Hvordan man:

- Sjekker inn og ut barn
- Ser hvilke barn som er tilstede eller borte
- Telleliste

Skjema

Hvordan man:

- Legger inn tidsplaner
- Ser skjema til ansatte
- Ser skjema til barna

Administrator

Hvordan man:

- Informasjon om funksjonene administrator har tilgang til i TYRA-appen

Demofilm Ansatte (Web)

Se hva Tyra kan gjøre for barnehagen din!

Oppmøte- & fraværstatistikk

Dokumenter

Hvordan man:

- Laster opp dokument

Hendelser

Hvordan man:

- Laster opp hendelser
Demofilm Foreldre

Se hvordan Tyra kan hjelpe deg med å få et innsyn i barnas hverdag

Kommunikasjon

Hvordan man:

- Leser hendelser
- Bruker barnets skuff
- Kommer i kontakt med barnehagen
- Bruker klasselisten
- Håndter kontaktinformasjonen din
- Redigerer barnas innstillinger

Dokumentasjon

Hvordan man:

- Bruke barnehagens blogg
- Følge ditt barns utvikling

Oppmøte & fravær

Hvordan man:

- Sjekk inn barnet ditt
- Sjekk ut barnet ditt
- Sykmelder og friskmelder barnet sitt
- Legger til barnets tider på barnehagen