DEMOFILMER

Personal / Admin

Systematiskt kvalitetsarbete

Låt dokumentationen genomsyra alla nivåer av er verksamhet.

Hantera medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, planeringar och utvärderingar.

Kommunikation

Lägg till en Händelse.

Hitta kontaktuppgifter till barnens föräldrar

Uppdatera barnens lådor.

Gör anteckningar för barn.

Dokumentation

Dokumentera med hjälp av avdelningens blogg samt dokumentera det individuella barnets lärande i dess Portfolio så att vårdnadshavare kan ta del av dessa.

Schema & kontakter

Lägg in sitt schema.

Se personalscheman.

Se barnscheman.

Hitta kontaktuppgifter till personalen.

Närvarokoll

Checka in/ut barn, se när de förväntas bli hämtade och av vem, samt se hur ni tex kan räkna in närvarande barn.

Få en bra överblick över närvaron helt enkelt.

Dokument

Ladda upp dokument för signering.

Signera dokument.

Dela dokument inne i TYRA.

Se rapport för vem som läst/signerat.

Mina grupper

Se hur man skapar listor med barn från olika avdelningar.

Jättebra om man vill skapa tillfälliga. tvärgrupper med barn ifrån olika avdelningar.

Administratör

Se vad Admin kan göra i TYRA.

Bjuda in användare, lägg barn, tillåt kommentarer eller att gilla i blogg/portfolio, samt hantera in/utcheckningar av personal.

Vårdnadshavare

Kommunikation

Ta del av Händelser.

Hur man använder Barnets låda.

Använder sig av klasslistan.

Hanterar sina kontaktuppgifter.

Redigerar sina barns inställningar mm.

Dokumentation

Ta del av förskolans Blogg.

Ta del av ditt barns personliga Portfolio.

Kommentera/Gilla i barnets dokumentation.

Ta del av barnets individuella utvecklingsplan. och övrig dokumentatin kring ditt barn.

Närvaro

Se hur man kan checka in/ut ditt barn.

Hur man sjukanmäler och friskanmäler sitt barn.

Hur man hanterar och lägger till barnets tider på förskolan.