Hur TYRA hjälper förskolor

SKOLADMINISTRATION

KLASSLISTA

I klasslistan kan ni få en enkel översikt över alla era barn.

Ni hittar viktig information kring varje barn, dels ”allmän” information som kan vara bra att veta men även om det finns allergi mm.

Självklart även föräldrarnas kontaktinformation.

Kort och gott allt som rör varje individuellt barn, samlat på ett ställe och superenkelt att hitta.

Detta ökar säkerheten och tryggheten för alla inblandade, även barnen!

KONTAKT

Via TYRA så kan vårdnadshavare enkelt och smidigt uppdatera och hantera sina kontakter. Så istället för att lämna deras information till er och sedan ska ni uppdatera överallt där det behövs, så hanteras detta nu enkelt via TYRA.

Ni kan även ha kontaktuppgifter till anhöriga och till andra viktiga kontakter för barnet (som inte har användare i TYRA)

Lägg även in kontakter internt för er personal.

Vårdnadshavare väljer själva om de vill att deras uppgifter ska vara synliga för andra vårdnadshavare på förskolan.

ADMIN

Hantera enkelt inställningar och anpassa TYRA så att det passar er direkt i appen!

Tex bjud in/hantera användare, lägg in kontakter till förskolan, lägg in barn, skapa egna taggar för er dokumentation, aktivera/avaktivera de funktioner i TYRA som ni känner att ni har behov av, samt hantera personalens in och utcheckning (om ni har den funktionen aktiverad)

TYRA är ska vara enkelt för alla, även för Admin.

NÄRVARO

I TYRA så hanterar ni närvaron dels genom att kunna lägga in ”schema” när både barn och personal ska närvara.

När det gäller barnen så hanterar vårdnadshavarna detta enkelt i TYRA.

Inga fler lappar och sms om ändringar, gör närvaron transparent och enkel att hantera.

Ni kan även lägga in om stängda dagar samt även låsa dagar så att vårdnadshavare inte kan ändra utan att först kontakta er, praktiskt vid tex lov och underlättar er personalplanering.

IN OCH UTCHECKNING

Vi har även stöd för in och utcheckning, både för barn och personal.

På så vis har ni både koll på att de angivna schematiderna på barnen även stämmer med verkligheten.

Ni kan även via vår webbportal se att den planerade närvaron (via schema) även stämmer med den faktiska närvaron.

I TYRA kan ni även hantera in och utcheckning av personal. Detta är praktiskt både för att se vilka som är närvarande men även hålla koll på mer/undertid samt för timanställda att se sin arbetade tid.

SAMARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

I TYRA har systematiskt kvalitetsarbete inte kunnat bli enklare och mer transparent.

Skapa Verksamhetsplanering, Lektionsplanering samt hantera både individuella utvecklingsplaner för barnen samt tex era medarbetarsamtal på ett enkelt sätt.

Vårt verktyg är enkelt och dynamiskt på så vis att det är enkelt att utforma ert systematiska kvalitetsarbete på ett sätt som passar er.

Överskådligt och tillgängligt för alla, både personal och vårdnadshavare.

Detta är nyckeln för ett lyckat SKA.

DOKUMENTHANTERING

Har ni PDF:er med information till antingen er personal eller till era vårdnadshavare?

I så fall är det superenkelt att dela dessa i TYRA!

Och inte bara det, ni kan även se vilka som tagit del av dessa samt även kräva signatur på dessa dokument, supersmidigt om man tex vill få in godkännande mm.

Slipp processen med att trycka upp, dela ut, samla in, manuellt sammanställa, dela ut igen till de som saknas osv.

Lägg upp det i TYRA, se vilka som signerat, KLART!

Ni kan även skriva ut en lista på vilka som signerat.

SKOLKONTO

Med Skolkontot så kan ni skapa ett konto där er personal enkelt kan logga in på en delad enhet, tex om ni har en iPad som ni delar på avdelningen. Istället för att behöva logga in och ut med användarnamn och lösenord så loggar varje användare in med en pinkod.

TAGGA INLÄGG

När ni skapar era Blogg och Portfolio inlägg så kan ni enkelt tagga dessa med vilket område ni jobbat med, tex ”Matematik”, ”Skapande” eller något helt annat så som ”Utelek”.

I barnets Portfolio kan ni sedan filtrera efter dessa taggar för att se tex hur många gånger ni lagt in dokumentation gällande respektive tagg.

Enkelt och transparent sätt att synliggöra vad ni jobbar med för vårdnadshavarna.

KOMMUNIKATION MED VÅRDNADSHAVARNA

KALENDER / NYHETER

Undrar ni om ni når ut med information?

Sätter ni fortfarande upp lappar och hoppas att samtliga vårdnadshavare tar del av dessa?

Nu har vi gjort det ännu enklare.

I ”Händelseflödet” kan ni dels lägga ut ert kalendarie så att det blir enkelt för vårdnadshavare att se vad som händer under veckan.

Ni kan även lägga in kalendarie endast för pedagoger/personal tex möten eller planeringar.

Ni kan även lägga ut annan viktig information som om ni tex har en stängd dag samt bifoga pdf eller bild.

BLOGG

I Bloggen så kan ni snabbt och enkelt med bara några klick lägga ut bild och text till era vårdnadshavare så att de kan ta del av era fantastiska aktiviteter ni gör med barnen på avdelning/förskolenivå.

Detta betyder mycket för era vårdnadshavare och till skillnad från att använda tex Instagram eller Facebook så är detta sättet att kommunicera och dela bilder helt GDPR ANPASSAT, SÄKERT och TRYGGT.

PORTFOLIO

I barnets Portfolio så dokumenterar man barnets egna utveckling. Fungerar som barnets personliga blogg skulle man kunna säga.

Ta bilder på det barnet gjort, lägg ut text, koppla till läroplan mm.

Självklart helt GDPR anpassat och endast vårdnadshavarna till barnet har tillgång till denna dokumentationen.

ANTECKNINGAR

I funktionen Anteckningar, som finns för varje barn, så kan både pedagoger och vårdnadshavarna göra anteckningar som rör barnet, det kan vara av mer allmän karaktär så som hur helgen varit och om det hänt något som personalen behöver känna till. Det kan vara tex anteckningar om barnet slagit sig eller något annat kring barnet som man vill dela med sig och som inte direkt rör barnets lärande.

Som personal kan ni även välja om/när ni vill dela anteckningarna med vårdnadshavarna.

När ni delat en anteckning kan även vårdnadshavarna kommentera dessa.

Helt enkelt ett väldigt enkelt sätt att hålla kommunikationen mellan hemmen och förskolan levande.

BARNETS LÅDA

Modulen Barnets låda fungerar dels som en lite checklista på saker som ni vill ska finnas på förskolan, så som tex blöjor, extra byxor, extra tröjor eller om barnet tex får medicin osv (självklart så hanteras tex mediciner enligt gällande regler för delegering osv)

I barnets låda så kan ni som personal sedan tex klicka i att något är påväg att ta slut och det skickas då en notis till vårdnadshavarna, och vårdnadshavarna kan då enkelt förbereda så att det fylls på.

Detta underlättar dels för vårdnadshavarna men framförallt blir det tryggt och bra för barnet.